Category

Technologia

1. Usługi w zakresie montażu elektroniki (SMD) odnotowują stały dodatni wzrost, ale na początku tego roku oczekuje się powolnego wzrostu całej montażu elektroniki.
Według danych opublikowanych w styczniu tego roku przez Stowarzyszenie Przemysłu Łączącego Elektronikę – oczekuje się, że na początku roku ogólny wzrost montażu elektronikihttp://www.larsco.com.pl/ będzie powolny. W oparciu o średnie kroczące z trzech miesięcy, w listopadzie poprzedniego roku nastąpił wzrost produkcji płytek obwodów drukowanych (THT), ale nadal był on ujemny, podczas gdy elektronika przemysł usług produkcyjnych w kraju utrzymał solidny dodatni wzrost, wyjaśnia raport.
Dane dostępne na listopad zeszłego roku wysyłały jednak mieszane sygnały, przy czym tempo zmian 3/12 stosowane w przypadku nowych zamówień na produkty elektroniczne w kraju było ujemne przez ostatnie dziewięć miesięcy, co raport wyjaśnia, że jest oczekiwanym wynikiem wzrostu w poprzednich latach.
Inny wiodący wskaźnik, czyli stosunek księgowości IPC do zysków, opiera się na trzymiesięcznych średnich kroczących zamówień i sprzedaży i zazwyczaj prowadzi sprzedaż PCB o trzy do sześciu miesięcy. Po trzech miesiącach dodatnich i wzmacniających się wskaźników, wskaźnik ten spadł do 0,99 (poniżej parytetu) w listopadzie zeszłego roku z powodu słabych zamówień w ostatnich miesiącach – wyjaśnia raport. Wskaźniki poniżej parytetu (1,00) wskazują na większą podaż niż popyt, co może być prekursorem spowolnienia lub ujemnego wzrostu sprzedaży producentów elektroniki. Wskaźniki te wskazują na prawdopodobieństwo powolnego wzrostu w grudniu i na początku tego roku z pewną zmiennością.