Kim jest komornik?

Komornik sądowy zajmuje się przymusową egzekucją długów. Nie działa jednak według własnego uznania, ale opiera się na tym, co przygotowano dla niego w odpowiednich przepisach prawnych.

Kim jest komornik sądowy?

Jest on przedstawicielem władzy publicznej, a zarazem gwarantem wykonalności wyroków sądowych, które są wydawane w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Czyli mówiąc w skrócie – komornik to funkcjonariusz publiczny. Oznacza to, że wykonując swoją pracę, zawsze korzysta on ze szczególnej ochrony prawa karnego (jaka przysługuje właśnie funkcjonariuszom publicznym). Tak więc, uczynienie szkody fizycznej komornikowi, który uda się do danego domu skutkuje karą. Jest ona wtedy bardziej surowa niż ta, która obowiązywałaby po naruszeniu nietykalności cielesnej „zwykłego” obywatela kraju. Jednakże, w tym samym czasie taki funkcjonariusz publiczny podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku, kiedy popełnieni przestępstwo urzędnicze. Może być wtedy usunięty nawet z rejestru komorników.

Zasady działania

Każdy komornik działa w rewirach ustalanych przy sądach rejonowych. Przy tym, jeden funkcjonariusz działa zazwyczaj przy jednym sądzie i tylko w swoim rewirze. Nie jest to jednak zasadą. Wierzyciel może wybrać komornika z innego rewiru, a nawet z innej części Polski (ponosi wtedy koszty związane jego pracą). Tego rodzaju prawo wyboru nie przysługuje jedynie w sprawach o egzekucje z nieruchomości. Co ważne – komornik wybrany przez danego wierzyciela, nie może odmówić podjęcia działań egzekucyjnych jeżeli będą one prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego (nie rejonowego), który obejmuje jego rewir.

Komornicy sądowi interesantów przyjmują zawsze w swojej kancelarii komorniczej. Każdy taki organ egzekucyjny pracuje i dokonuje czynności (wizyt u dłużników) w dni robocze i soboty, między godziną 7.00 a 21.00. Może odbywać się to czasami w porze nocnej i w dni świąteczne – ale tylko wtedy, kiedy otrzyma się zezwolenie prezesa sądu rejonowego.

Do podstawowych zadań komorników należy prowadzenie egzekucji sądowej. Polega ona na tym, że dzięki zastosowaniu określonych środków przymusu, dąży się do ściągnięcia, to znaczy wyegzekwowania z majątku dłużnika, należności dla określonego wierzyciela. Może być nim na przykład bank, w którym nie został spłacony kredyt. W Polsce prawo przewiduje dwa rodzaje egzekucji sądowej. Pierwszą z nich są świadczenia pieniężne, a drugą są świadczenia niepieniężne, czyli: eksmisja, czy wydanie ruchomości. W ten właśnie sposób działają komornicy, którzy pracują na terenie naszego kraju.

Zostaw komentarz

Related Posts