Tragiczna śmierć Jerome’a Rogersa wskazuje na pilną potrzebę reformy komorników sądowych.

Po tragicznej śmierci Jerome’a Rogersa, apelujemy do gruntownych reform komorników sądowych i położenia kresu szkodom, jakie wyrządzają komornicy.

Za pośrednictwem naszej pierwszej linii porad prawnych oraz kampanii „Kontrola Przejęć” byliśmy świadkami głębokiego cierpienia psychicznego i trudności finansowych, jakie mogą przysparzać komornicy – w szczególności osobom, które już zmagają się z niskimi dochodami, problematycznym zadłużeniem i niepełnosprawnością. Sprawdź https://www.dobrykomornik.com.pl/.

Pomimo wprowadzenia słabych reform w 2014 r. sektor komorników nadal pozostaje niesprawny, a wielu funkcjonariuszy organów egzekucyjnych stosuje przesadnie grożącą taktykę i żąda całkowicie nieosiągalnych płatności. Zachęty w branży oraz fakt, że nie istnieją oficjalne regulacje dotyczące ich monitorowania, oznaczają, że wielu komorników sądowych jest aktywnie zachęcanych do stosowania tych metod.

Najbardziej tragicznym dowodem na katastrofalne skutki tego zachowania jest śmierć Jerome’a Rogersa, młodego mężczyzny, który przez wiele miesięcy cierpiał z powodu gwałtownych opłat i zastraszania ze strony komorników, aż w końcu został zmuszony do samobójstwa. Jego rodzina zwraca się do rządu o uregulowanie działalności komorników sądowych, aby zagwarantować, że taka straszna tragedia nigdy więcej się nie powtórzy.

Aby to zapewnić, należy zmienić kilka rzeczy.

Wysokie opłaty nakładane przez komorników oznaczają, że nawet małe długi szybko wymykają się spod kontroli: w przypadku Jerome’a, dwie grzywny za wykroczenia drogowe wzrosły z 130 do ponad 1000 funtów w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Co więcej, ludziom nie daje się sprawiedliwej szansy na spłatę. Nie będąc w stanie spłacić długu w terminie dwóch tygodni, Jerome skontaktował się zarówno z komornikiem sądowym, jak i z indywidualnym urzędnikiem w celu stworzenia przystępnego cenowo planu spłaty – ale jego wniosek został odrzucony. Obecny system zachęca bowiem firmy windykacyjne i komorników indywidualnych do korzystania z wszelkich środków niezbędnych do natychmiastowego otrzymania zapłaty – nawet jeśli wyrządza to ogromne szkody odwiedzającym je osobom. Pomocne zasoby https://www.komornik-gdansk.net.pl/2018/07/16/postepowanie-z-komornikami-sadowymi/.

Co niepokojące, dowody z kampanii „Taking Control” pokazują, że doświadczenia Jerome’a nie są rzadkością, a tysiące ludzi cierpi z powodu trudności finansowych i emocjonalnych z rąk komorników. W rezultacie wielu z nich zostaje wepchniętych w ręce niebezpiecznych pożyczkodawców.

Nie musi tak być.

Zamiast popychać ludzi do samobójstwa, należy zapewnić im realne możliwości i wsparcie w spłacie ich długów. Oznacza to, że od komorników należy wymagać opracowania realistycznych, przystępnych cenowo planów spłat dla każdej osoby, z którą się kontaktują. Oznacza to, że rząd musi wprowadzić niezależny organ regulacyjny, aby zapewnić dobre praktyki. Oznacza to również, że władze lokalne muszą zapewnić swoim mieszkańcom gruntowne i skuteczne wsparcie dłużne, a nie kierować ich do komorników.

Żadne z tych działań nie jest niemożliwe. Windykacja należności przez banki jest już regulowana przez FCA (Financial Conduct Authority). Rady takie jak Hammersmith i Fulham całkowicie zaprzestały korzystania z komorników. A nasza własna praca pokazuje, że przy odpowiednim wsparciu ludzie mogą odzyskać należności po problematycznych długach.

Zatem jeżeli w takich przypadkach możliwe jest osiągnięcie odpowiednich regulacji, odpowiednich planów spłaty i skutecznego wsparcia, nie ma powodu, dla którego nie można ich zastosować w całym sektorze komorników sądowych. Aby tak się stało, potrzebujemy szczerego uznania ze strony rządu, że nikt nie powinien cierpieć tak, jak Jerome, a także prawdziwego zaangażowania w zapewnienie, że nikt już nigdy więcej nie będzie musiał cierpieć.

Zostaw komentarz